Kim tiền thảo – Dược liệu giúp tán sỏi, hỗ trợ điều trị sỏi thận

Giá chỉ:120.000VNĐ/kg

Dược Liệu Lương Sơn là cơ sở cung cấp sản phẩm kim tiền thảo được thu hái tại Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc.