Cây giống cà gai leo hiệu quả kinh tế bán buôn bán lẻ theo nhu cầu.

Bán lẻ:20.000VNĐ/Cây