Cây giống khôi nhung tía bán buôn bán lẻ chuyển toàn quốc

Bán lẻ:20.000VNĐ/Cây