Xin chào bạn có địa chỉ IP là: 3.239.76.25 Đã đến với Dược Liệu Lương Sơn. Chúc các bạn sẽ tìm được những thông tin cần thiết. Bạn có thể liên hệ 09633.121.58 để được hỗ trợ 24/7.

Giá chỉ:300.000VNĐ/kg
Giá chỉ:200.000VNĐ/kg
Giá chỉ:500.000VNĐ/kg
Giảm giá!
Giá chỉ: 280.000VNĐ/kg
Giá chỉ:220.000VNĐ/kg
Giá chỉ:200.000VNĐ/kg
Giá chỉ:12.000.000VNĐ/kg
Giá chỉ:200.000VNĐ/kg
Giá chỉ:250.000VNĐ/kg
Giá chỉ:130.000VNĐ/kg
Giá chỉ:130.000VNĐ/Kg khô
Giá chỉ750.000VNĐ/Kg khô
Giá chỉ:750.000VNĐ/kg khô
Giá chỉ:110.000VNĐ/kg
Giá chỉ:350.000VNĐ/kg
Giá chỉ:200.000VNĐ/kg
Giá chỉ:500.000VNĐ/kg
Giá chỉ:120.000VNĐ/kg
Giá chỉ:400.000VNĐ/kg
Giá chỉ:1.300.000VNĐ/100gram

Cây giống & Cây dược liệu

Cây giống gù hương (cây xá xị)

Giá chỉ:Liên hệ/Tùy số lượng
Giá chỉ:Liên hệ/Tùy số lượng

Cây giống & Cây dược liệu

Cây giống lát hoa – Cây có giá trị cao

Giá chỉ:Liên hệ/Tùy số lượng

Cây giống & Cây dược liệu

Cây giống đàn hương

Giá chỉ:Liên hệ/Tùy số lượng

Cây giống & Cây dược liệu

Cây giống gỗ xưa đỏ

Giá chỉ:Liên hệ- Tùy số lượng

Cây giống & Cây dược liệu

Cây giống gỗ gõ đỏ

Giá chỉ:Liên hệ- Tùy số lượng

Cây giống & Cây dược liệu

Cây giống hoa nhài

Giá chỉ:Liên hệ/cây

Cây giống & Cây dược liệu

Cây giống hà thủ ô đỏ

Bán lẻ:20.000VNĐ/cây