Bạch mao căn – Hỗ trờ điều trị sỏi thận hiệu quả

Giá chỉ:130.000VNĐ/kg

Dược Liệu Lương Sơn là cơ sở cung cấp sản phẩm bạch mao căn được thu hái tại Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc.