Dây đau xương – Hỗ trợ điều trị xương khớp

Giá chỉ:90.000VNĐ/kg

Dược Liệu Lương Sơn là cơ sở cung cấp sản phẩm dây tầm bóp được thu hái tại Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc.

.
.
.
.