Cây tiết dê – Vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận, sỏi mật

Giá chỉ:150.000VNĐ/kg khô