Cây thục địa (địa hoàng) – Vị thuốc quý hỗ trợ điều trị phụ khoa

Giá chỉ:150.000VNĐ/kg khô