Cây nhọ nồi và những tác dụng trong đông y

Giá chỉ:90.000VNĐ/kg

Dược Liệu Lương Sơn là cơ sở cung cấp sản phẩm cây nhọ nồi được thu hái tại Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc.